รถ 6 ล้อดั๊มพ์

ความกว้าง (Width) 2,090.00 มม.
ความยาว (Long) 4,000.00 มม.
ความสูง (Height) 750.00 มม.
น้ำหนักบรรทุก (Weight) 6.30 ตัน
การใช้งาน ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น บรรทุกหิน, ดิน, ทราย หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ