สินค้าหมวด รถบรรทุกใหญ่

บริการงานขุด-ขน เปิดหน้าดิน หิน แร่ และรับเหมา เจาะระเบิดหิน อุตสาหกรรม

บริการงานก่อสร้าง เขื่อน และงานโยธา

บริการขนส่งเครื่องจักรหนัก และวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออุตสาหกรรม และน้ำมันปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อบ้าน

บริการให้เช่าเครื่องจักรหนัก, รถเครนขนาด 25-50 ตัน, ตู้คอนเทรนเนอร์

บริการประกอบกระบะบรรทุกสำหรับบรรทุก ดิน หิน แร่ และสินค้าเพื่อการเกษตร